Tạo Chứng chỉ Self-signed SSL certificate với nginx trên ubuntu 20.04.1
TLS , hay bảo mật lớp truyền tải và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của secure socket layer, là các giao thức web được sử dụng để bảo vệ và mã hóa lưu lượng truy cập qua mạng máy tính.
2021-09-23

Cài đặt bảo mật cơ bản cho Server Rocky linux 8
Rocky Linux là server phát triển từ Centos Linux. Lần đầu cài đặt server Rocky Linux 8 mới, có một số bước cấu hình mà bạn nên thực hiện sớm như một phần của cài đặt cơ bản. Điều này sẽ tăng tính bảo mật và khả năng sử dụng cho server và sẽ tạo cho bạn một nền tảng vững chắc cho các hành động tiếp theo.
2021-09-17

Cài đặt SSH Key trên Server Rocky linux 8
SSH, hoặc shell an toàn, là một giao thức được mã hóa được sử dụng để quản trị và giao tiếp với các máy chủ. Khi làm việc với máy chủ Rocky Linux, rất có thể bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình trong một phiên đầu cuối được kết nối với máy chủ của bạn thông qua SSH.
2021-09-17

Cách cài Etherpad collaborative web editor trên ubuntu 20.04
Etherpad là một ứng dụng web cho phép chỉnh sửa văn bản cộng tác trong thời gian thực trong trình duyệt. Nó được viết bằng Node.js và có thể tự lưu trữ trên nhiều nền tảng và hệ điều hành khác nhau.
2021-09-14

Cài đặt Laravel Nginx và Mysql với Docker Compose trên Ubuntu 20.04
Trong vài năm qua, Docker đã trở thành một giải pháp được sử dụng thường xuyên để triển khai các ứng dụng nhờ vào cách nó đơn giản hóa việc chạy và triển khai các ứng dụng trong các container. Ví dụ: khi bạn đang sử dụng LEMP với PHP , Nginx , MySQL và Laravel Framework, Docker có thể đơn giản hóa đáng kể quá trình thiết lập.
2021-09-13

Cách cài đặt Visual Studio Code cho PHP trên Ubutu
Visual Studio Code , còn được gọi là VS Code , là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí - hoặc môi trường phát triển tích hợp (IDE) - có sẵn cho tất cả các hệ điều hành chính. Bài viết này hướng dẫn trên hệ điều hành Ubuntu, cũng có thể tương tự với Windows hay MACOS
2021-05-28

Lệnh Select các hàng trong Sql
Một trong những phần cơ bản nhất của việc làm việc với cơ sở dữ liệu là thực hành truy xuất thông tin về dữ liệu. Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, bất kỳ thao tác nào được sử dụng để lấy thông tin từ bảng được gọi là truy vấn . Trong hướng dẫn này, ta sẽ thảo luận về cú pháp của truy vấn trong Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) cũng như một số hàm và toán tử được sử dụng phổ biến hơn của chúng.
2020-12-18

Sử dụng So sánh Null trong Sql
Trong một số câu lệnh Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) , WHERE có thể được sử dụng để giới hạn thao tác với hàng. Điều này được thực hiện bằng cách xác định các tiêu chí cụ thể mà mỗi hàng phải đáp ứng, được gọi là điều kiện tìm kiếm . Các điều kiện tìm kiếm được tạo thành từ một hoặc nhiều vị từ , là các biểu thức đặc biệt đánh giá thành “đúng”, “sai” hoặc “không xác định” và các phép toán chỉ ảnh hưởng đến những hàng được chọn
2020-12-18

SQL là gì
Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - thường được gọi là SQL - là một ngôn ngữ được sử dụng để định nghĩa, kiểm soát, thao tác và truy vấn dữ liệu được giữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL đã được chấp nhận rộng rãi kể từ khi nó được phát triển lần đầu tiên vào đầu những năm 1970, và ngày nay nó là ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng để tương tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL lý tưởng để quản lý dữ liệu có cấu trúc, là dữ liệu có thể nằm gọn trong mô hình dữ liệu hiện có. Học cách sử dụng SQL là một kỹ năng cần thiết cho các nhà phát triển và administrator hệ thống trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.
2020-12-14

Cài đặt Streaming Replication Postgresql 12 trên Ubuntu 20.04
Nhân bản - Replicate - trực tuyến là một phương pháp phổ biến mà bạn có thể sử dụng để mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ của bạn theo chiều ngang
2020-11-23

Cảnh báo HAproxy SSL / TLS: Đặt tune.ssl.default-dh-param thành 1024 theo mặc định
Loạt hướng dẫn này giải thích cách khắc phục sự cố và sửa một số lỗi phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng server proxy HAProxy TCP và HTTP.
2020-11-06

Cách khắc phục các lỗi HAProxy thường gặp
Loạt hướng dẫn này giải thích cách khắc phục sự cố và sửa một số lỗi phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng server proxy HAProxy TCP và HTTP.
2020-11-04

Cách sử dụng Traefik v2 làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 20.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt một Reverse Proxy . Điều này là do bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-30

Cách xử lý định tuyến trong ứng dụng React với React Router
Trong React , bộ định tuyến giúp tạo và chuyển giữa các URL khác nhau tạo nên ứng dụng web của bạn. Chúng cho phép user của bạn di chuyển giữa cácthành phần của ứng dụng trong khi vẫn duy trì trạng thái user và có thể cung cấp các URL duy nhất cho các thành phần này để giúp chúng dễ chia sẻ hơn. Với bộ định tuyến, bạn có thể cải thiện trải nghiệm user của ứng dụng bằng cách đơn giản hóa việc chuyển trang web.
2020-10-29

Cách thêm hỗ trợ `v-model` vào các thành phần Vue.js tùy chỉnh
Chỉ thị v-model là một trong số ít các chỉ thị đi kèm với Vue.js. Chỉ thị này cho phép liên kết dữ liệu hai chiều giữa dữ liệu và chế độ xem của ta .Với liên kết dữ liệu hai chiều, khi ta cập nhật dữ liệu thông qua các trường đầu vào hoặc các điều khiển khác, ta có thể sửa đổi DOM mà không cần phải thực hiện công việc DOM.
2020-10-28

Cách cấu hình Nginx làm web server và reverse-proxy (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 18.04
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2020-10-27

Cách cấu hình Nginx làm web server và reverse-proxy (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 20.04
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2020-10-27

Cách tạo Server Ebook trên Ubuntu 18.04
caliber là một trình quản lý ebook open-souce và miễn phí, nổi tiếng với ứng dụng máy tính để bàn đa nền tảng. Bạn có thể sử dụng tầm cỡ để quản lý thư viện ebook của bạn trên một thiết bị, nhưng ứng dụng này cũng bao gồm một thành phần server mạnh mẽ. Cài đặt server ebook cho phép bạn:
2020-10-27

Cách tạo server Ebook calibre trên Ubuntu 20.04
caliber là một trình quản lý ebook open-souce và miễn phí, nổi tiếng với ứng dụng máy tính để bàn đa nền tảng. Bạn có thể sử dụng tầm cỡ để quản lý thư viện ebook của bạn trên một thiết bị, nhưng ứng dụng này cũng bao gồm một thành phần server mạnh mẽ. Cài đặt server ebook cho phép bạn:
2020-10-27

Hiểu các truy vấn trong GraphQL
Trong hướng dẫn này, ta sẽ xem xét chuyên sâu các truy vấn trong GraphQL để bạn hiểu rõ hơn về cách truy xuất dữ liệu từ server GraphQL. Ta sẽ bao gồm các trường, đối số, alias , cú pháp hoạt động và hơn thế nữa. Sau khi hoàn thành, bạn có thể tận dụng chức năng của các truy vấn để xây dựng API tốt hơn với GraphQL.
2020-10-27

Cách viết lại URL bằng mod_rewrite cho Apache trên Ubuntu 18.04
Mô-đun mod_rewrite của Apache cho phép bạn viết lại URL theo cách gọn gàng hơn, dịch các đường dẫn mà con người có thể đọc được thành các chuỗi truy vấn thân thiện với mã. Nó cũng cho phép bạn viết lại URL dựa trên các điều kiện.
2020-10-27

Cách viết lại URL bằng mod_rewrite cho Apache trên Ubuntu 20.04
Mô-đun mod_rewrite của Apache cho phép bạn viết lại URL rõ ràng hơn, dịch các đường dẫn mà con người có thể đọc được thành các chuỗi truy vấn thân thiện với mã. Nó cũng cho phép bạn viết lại các URL dựa trên các điều kiện.
2020-10-27

Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 18.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-27

Có gì mới trong webpack 4
Webpack là một gói module tĩnh cho các ứng dụng JavaScript hiện đại. Nó giúp gói tất cả các module khác nhau và gói chúng thành một hoặc nhiều gói.
2020-10-27

Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 20.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị các cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 111 Show 1 - 25 of 2774