Thứ năm, 16/04/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt và cấu hình Ansible trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]

Trong hướng dẫn này, ta sẽ thảo luận về cách cài đặt và cấu hình Ansible trên server Ubuntu 18.04. Để có version chi tiết hơn của hướng dẫn này, với giải thích rõ hơn về từng bước, vui lòng tham khảo Cách cài đặt và cấu hình Ansible trên Ubuntu 18.04 .

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần :

  • Một nút điều khiển Ansible : hệ thống Ubuntu 18.04 nơi Ansible sẽ được cài đặt. Đây có thể là một server từ xa hoặc một máy local .
  • Một hoặc nhiều Server Ansible : một hoặc nhiều server Ubuntu 18.04 có thể truy cập được từ Nút điều khiển của bạn thông qua SSH.

Bước 1 - Cài đặt Ansible

Từ nút điều khiển của bạn, hãy chạy lệnh sau để bao gồm PPA của dự án chính thức ( repository cá nhân) trong danh sách các nguồn của hệ thống:

  • sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible

Cập nhật OS hệ thống của bạn với:

  • sudo apt update

Sau bản cập nhật này, bạn có thể cài đặt phần mềm Ansible với:

  • sudo apt install ansible

Bước 2 - Cài đặt file khoảng không quảng cáo

Để chỉnh sửa nội dung của khoảng không quảng cáo Ansible mặc định của bạn, hãy mở file /etc/ansible/hosts bằng editor mà bạn chọn:

  • sudo nano /etc/ansible/hosts

Tệp khoảng không quảng cáo mặc định được cung cấp bởi cài đặt Ansible chứa một số ví dụ mà bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để cài đặt khoảng không quảng cáo của bạn . Ví dụ sau xác định một group có tên [servers] với ba server khác nhau trong đó, mỗi server được xác định bằng alias tùy chỉnh: server1 , server2server3 . Đảm bảo thay thế các IP được đánh dấu bằng địa chỉ IP của các server Ansible của bạn.

/ etc / ansible / hosts
[servers] server1 ansible_host=203.0.113.111 server2 ansible_host=203.0.113.112 server3 ansible_host=203.0.113.113  [all:vars] ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3 

Group con all:vars đặt thông số server ansible_python_interpreter sẽ hợp lệ cho tất cả các server trong repository ảng không quảng cáo này. Tham số này đảm bảo server từ xa sử dụng file thực thi /usr/bin/python3 Python 3 thay vì /usr/bin/python (Python 2.7), không có trên các version Ubuntu gần đây.

Đừng quên lưu file khi bạn hoàn tất.

Bước 3 - Kiểm tra kết nối

Bạn có thể sử dụng đối số -u để chỉ định user hệ thống từ xa. Khi không được cung cấp, Ansible sẽ cố gắng kết nối với quyền là user hệ thống hiện tại của bạn trên nút điều khiển.

Từ nút điều khiển Ansible của bạn, hãy chạy:

  • ansible all -m ping -u root

Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
server1 | SUCCESS => { "changed": false, "ping": "pong" } server2 | SUCCESS => { "changed": false, "ping": "pong" } server3 | SUCCESS => { "changed": false, "ping": "pong" }

Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối với các server này qua SSH, bạn cần xác nhận tính xác thực của các server mà bạn đang kết nối qua Ansible. Khi được yêu cầu , hãy nhập yes và sau đó nhấn ENTER để xác nhận.

Khi bạn nhận được phản hồi "pong" từ server , điều đó nghĩa là bạn đã sẵn sàng chạy các lệnh Ansible và sách phát trên server đó.

Dưới đây là các liên kết đến các hướng dẫn chi tiết hơn liên quan đến hướng dẫn này:


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt và cấu hình Ansible trên Ubuntu 18.04
2020-04-16
Cách cài đặt Nagios 4 và theo dõi server của bạn trên Ubuntu 18.04
2020-04-12
Cách cài đặt và cấu hình SimpleSAMLphp để Xác thực SAML trên Ubuntu 18.04
2020-04-02
Cách sử dụng Vuls làm máy quét lỗ hổng bảo mật trên Ubuntu 18.04
2020-04-01
Cách tạo người dùng mới hỗ trợ Sudo trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-03-23
Cách cài đặt và cấu hình SNMP Daemon và Client trên Ubuntu 18.04
2020-03-17
Cách lưu trữ một trang web với Caddy trên Ubuntu 18.04
2020-03-13
Cách sử dụng nsh để chạy các lệnh từ xa an toàn trên Ubuntu 18.04
2020-03-04
Cách đóng gói và xuất bản ứng dụng Snap trên Ubuntu 18.04
2020-02-25
Cách thiết lập Nền tảng Eclipse Theia Cloud IDE trên Ubuntu 18.04 [Khởi động nhanh]
2020-02-10